Groseilliers à maquereau
Groseillier à Maquereau ´Invicta´

Groseillier à Maquereau ´Invicta´

Ribes uva-crispa ´Invicta´

€ 6.09
Groseillier à Maquereau ´'Hinnonmäki Grön"

Groseillier à Maquereau ´'Hinnonmäki Grön"

Ribes uva-crispa ´'Hinnonmäki Grön"

€ 8.21
Groseillier à Maquereau 'Hinnonmäki Gül´'

Groseillier à Maquereau 'Hinnonmäki Gül´'

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gül´

€ 5.95
Groseillier à Maquereau ´Hinnonmäki Röd´

Groseillier à Maquereau ´Hinnonmäki Röd´

Ribes uva-crispa ´Hinnonmäki Röd´

€ 6.09